Water, rimpeling[    aardverschuiving                                        ,   water, rimpeling   ]                  het water dat kwelt

                                    zich oppert, zich verdringt

                           het verzadigde zand

                                    de regiebank van weten en zich afvragen

                                   
doodslaande kennis
                                    de trial and error van berekening en koffiedik                                                     het dispuut

                                                              meer water   meer rivier

                                                              meer koeien   meer veganmeer droogte       meer dorst


                                                           de omkeerbaarheid van de onomkeerbaarheid                                                                                              waterloos, waterhoos

                                               zeeleven,    l    a   n   d   l   e    v   e   n


binnen de oevers        o.   e.   v.    e.   r.  l.   o.   o.   s.      buitentredend