13.05.18

MYTHOS #14


MYTHOS #14

het huis opent zich de dagen
de dekens liggen samen-
gevouwen
totdat de wind het grijs
openslaat en de stugge vezels
schuren

een gesprek wordt begonnen
zonder meer of min

oude moeders dode vaders
een kind met een speeltuig
water dat weglekt over een kei

het vlees aangesneden
het vet aan het heft

de krant van de dag
is niet te koop
de slagregens van data
tik tik tik, tik tik tik,
tak-tak, rabammm