Klik hier voor het gedicht Ohad in Heerlen, voorgedragen in de film

Dick Berckenkamp brengt dans tot leven in zijn schilderijen, tekeningen, installaties, tekstwerken en gedichten. Berckenkamp denkt in zijn multimediale werken hoe wij ons huis – het lichaam – verbinden met dat wat wij als mens zijn. Het immateriële, datgene wat wij denken, voelen, ervaren. De dans, en in haar slipstream de muziek, gebruikt hij als metafoor om het tijdelijke van ons bestaan te materialiseren. Een waargenomen beweging wordt een lijn, een geziene jump in het ruimtelijke wordt een aanzet op papier, doek of een geschreven woord.
Berckenkamp verbeeldt, verwoordt, noteert. De ruimte van het theater, de begrenzingen van de toneelvloer, het kunstmatige licht, de jarenlange trainingen van de dansers, de verbeeldingskracht van de choreografen en de musici zijn grondstof voor zijn expressiviteit. Abstractie in het kwadraat, immers de kunstenaar reflecteert op de kunstvormen die componisten, choreografen en uitvoerende kunstenaars samenbrengen in theaterdans. Deze verbeelde werkelijkheid zet Dick Berckenkamp om in een nieuwe abstracte beeldvorm. Om daarmee het wonder van de verwondering levend te laten zijn.
Daarmee wordt zijn beeldende en talige reis door de werelden van dans, muziek, theater en kunst een tastbare visuele verschijningsvorm, die uiteindelijk en vooral de innerlijke schoonheid van ons menszijn onderzoekt.

Vluchtig, dat wel. Maar ook van alle tijden en blijvend.

Dick Berckenkamp (Rotterdam, 1955) werkt in Schiedam De Gorzen.